Cynthia Kazzi

Fairfield University

Achievements Recognized by Fairfield University

Deans_fall_verified2012

Cynthia Kazzi of Fairfield, CT, Named to Dean's List at Fairfield University

Cynthia Kazzi, a resident of Fairfield, CT, was named to the Dean's List at Fairfield University for the Fall 2012 semester. Fairfield University, a comprehensive Jesuit university in Fairfield, Co...

Fall 2012